Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  V. Sarojano spektaklio „Kalnuose mano širdis“ premjera

V. Sarojanas. „Kalnuose mano širdis“. Vienos dalies spektaklis. Rež. A. Šlepikas, dail. V. Narbutas, komp. M. Bialobžeskis. Vilniaus mažasis teatras.
Džonis – A. Bialobžeskis; Tėvas – R. Bagdzevičius; Močiutė – L. Kalpokaitė; Agentas – J. Braškys; Henris – R. Giedraitis; Ester – M. Bičiūnaitė; Vaikis – A. Šinkūnas; Kozakas – A. Dapšys; Dailininkas – V. Narbutas; Kompozitorius – M. Bialobžeskis; Pora – S. Mykolaitis, V. Aniukštytė; Žmogus iš senelių prieglaudos – M. Capas; Kaimynai – M. Sėjūnas, J. Dzemenaitė; Muzikantas – M. Narbutis.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.