Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  D. Kartraito spektaklio „Kelias“ premjera

D. Kartraitas. „Kelias“. 2 dalių pjesė. Vertė A. Čižikienė. Rež. G. Liutkevičius, dail. A. Rimkutė, rež. pad. G. Ivaškevič. Valstybinis jaunimo teatras.
I veiksmas. Brenda – D. Šilkaitytė; Baris – J. Damaševičius; Timpa, Luizos brolis – A. Kazanavičius; Skaleris – R. Vilkaitis; Luiza – A. Tamulytė; Kerol – E. Zizaitė, L. Budzeikaitė; Briukas – R. Boravskis; Edžio tėvas, profesorius – R. Karvelis; Edis – J. Damaševičius; Dora – A. Pukelytė; Lein – L. Budzeikaitė; Moli – K. Kazlauskaitė; Skustagalvis – A. Kazanavičius; Boldas – L. Raudonis; Džeris – S. Sipaitis; Klerė – R. Marazaitė, A. Tamulytė; Džojus – R. Boravskis.
II veiksmas. Timpa – A. Kazanavičius; Skaleris – R. Vilkaitis; Dora – A. Pukelytė; Lein – L. Budzeikaitė; Džeris – S. Sipaitis; Helen – K. Kazlauskaitė; Kareivis – L. Raudonis; Valerija – L. Budzeikaitė; Brenda – D. Šilkaitytė; Brajanas – L. Raudonis; Liuda – R. Marazaitė; Kerol – E. Zizaitė, L. Budzeikaitė; Luiza – A. Tamulytė; Briukas – R. Boravskis; Edis – J. Damaševičius.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.