Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  V. Haufo spektaklio „Nykštukas Nosis“ premjera

V. Haufas. „Nykštukas Nosis“. Spekt., lėles ir scenogr. sukūrė V. Mazūras, komp. F. Latėnas. Valstybinis jaunimo teatras. Salė 99.
Vaidina: N. Bižanaitė-Mazūrienė, A. Zujytė.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.