Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  D. Kromvelo spektaklio „Valanda ir visas gyvenimas“ premjera

D. Kromvelas. „Valanda ir visas gyvenimas“. Vienos dalies spektaklis. Iš anglų k. vertė N. Chijenienė. Rež. R. Rimeikis, dail. G. Brazytė, komp. A. Martinaitis. Lietuvos nacionalinis dramos teatras. Mažoji scena.
Fani Elis, buvusi „žvaigždė“ – A. Janušauskaitė; Heki, Fani tarnaitė, kostiumininkė ir ilgametė bičiulė – D. Anevičiūtė.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.