Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  K. Ostrausko spektaklio „Vaižgantas“ premjera

K. Ostrauskas. „Vaižgantas“. Monodrama. Rež. I. Bučienė, komp. G. Šukys, dail. G. Visockienė, rež. pad. I. Kartašova. Valstybinis jaunimo teatras. Salė 99.
Vaižgantas – F. Jakšys.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.