Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Vadagių piliakalnis su gyvenviete (23964)

Unikalus objekto kodas: 23964 (komplekso kodas). Kompleksą sudaro:

1) Vadagių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Pilale, Švedkalniu (5342);

2) Vadagių piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė (23956).

Mažeikių r. sav., Sedos sen., Vadagių k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Pilalė
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.
Švedkalnis
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.