Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Aukštupių piliakalnis (35719)

Unikalus objekto kodas: 35719.

Tauragės r. sav., Žygaičių sen., Aukštupių k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Gaidvingis
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.