Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Ūdininkų piliakalnis (5300)

Unikalus objekto kodas: 5300.

Lazdijų r. sav., Lazdijų sen., Ūdininkų k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.