Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Dabikinės dvaro sodybos fragmentų kumetynas (38827)

Unikalus objekto kodas: 38827.

Akmenės r. sav., Dabikinės k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.