Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  pavadis

Prie apynasrio prisegti dirželiai arkliui vesti ar valdyti jojant.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Arklininkystės terminų aiškinamasis žodynas, http://www.jok.lt/index.php?/Jojimas/arklininkystes-terminu-aiskinamasis-zodynas.html (žiūrėta 2016 m. gegužės 2 d.).

Šalutiniai terminai

atklapa; pavada; pavadė; pavadžia; vadė
Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.