Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  V. Bačiansko kolekcija

Kauno zoologijos muziejuje saugoma Vitalijaus Bačiansko padovanota entomologinė kolekcija.