Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  V. Matuzevičiaus kolekcija

Kauno zoologijos muziejuje saugoma padovanota kolekcionieriaus Vykinto Matuzevičiaus conchiologinė kolekcija.