Jurgis Dovydaitis

Vardas Jurgis
Pavardė Dovydaitis
Profesija tautosakininkas, kraštotyrininkas, dėstytojas
Gimimo data 1907-10-19

Išsami biografija

Tautosakininkas, kraštotyrininkas. Gimė 1907 m. spalio 19 d. Runkiuose (Višakio Rūdos vls.), mirė 2001 m. rugpjūčio 25 d. Vilniuje.

Brolis Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, Ministras pirmininkas Pranas Dovydaitis.

1942 m. baigė Vilniaus universitetą, dėstė jame (1947–1951) ir tuometiniame Vilniaus pedagoginiame institute.

Nuo 1923 m. surinko apie 140 000 tautosakos kūrinių (daugiau kaip pusė užrašyta magnetofonu, daugiausia saugoma Lietuvių literatūros ir tautosakos institute).

Parašė knygą „Tautosakos rinkėjo darbas“ (1929), straipsnių apie tautosakos gyvavimą, rinkimą, pateikėjus, papročius. Iš užrašytos tautosakos sudarė rinkinius: „Dainos“ (1931), „Lietuvių liaudies pasakos: Su dainuojamais intarpais“ (1957), „Užburta karalystė: Lietuvių liaudies pasakos“ (1957, 1999), „Senelių pasakos“ (1972), „Paukšteliai gieda“ (1985), „Lietuvių liaudies pasakos su dainuojamaisiais intarpais“ (2 knygos 1987–1997), „Lietuvių liaudies pasakos su dainuojamaisiais intarpais“ (2000).

Lietuvių kalbos žodyno kartotekai užrašė apie 17 000 žodžių.

Įvertinimas: 1996 m. J. Basanavičiaus premija.

1990 m. Mato Slančiausko premija.

 

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004, t. 5.