Vidas Dulkė

Vardas Vidas
Pavardė Dulkė
Profesija fotografas
Gimimo data 1959 m.

Išsami biografija

Fotografas. 1985 m. baigė Vilniaus aukštesniąją technikos mokyklą. Nuo 1983 dalyvavo parodose Lietuvoje ir užsienyje (Prancūzijoje, Skandinavijos šalyse), surengė keletą personalinių parodų. Nuo 1992 m. buvo Pasvalio menininkų klubo  „Rats“ narys. Lietuvos žurnalistų sąjungos, Lietuvos kūrėjų asociacijos, Lietuvos-Prancūzijos asociacijos narys. Dirbo UAB „Pasvalio laikraštis“ leidžiamo laikraščio 
„Darbas“ korespondentu.