•      

  Bronys Raila (1909-03-23–1997-04-13)

 •      

  Leizeris Ranas (1912–1995)

 •      

  Joseph Raskob (1906–1996)

 •      

  Vincas Rastenis (1905-01-16–1982-02-25)

 •      

  Jonas Reimeris (1938–2000)

 •      

  Giršas Rivkindas (g. 1909 birželio mėn.)

 •      

  Alfred Rosenberg (1983–1946-10-16)

 •      

  Mauša Rozentalis (1922-11-18–2008-08-26)

 •      

  Samuelis Rozinas (1926-03-01–2006)

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 9
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 1