Paieškos kriterijai:

 
   
 • Abrahamo Frakerio pasas nr. 481, Ukmergė, 1917 m.

  Abrahamo Frakerio pasas nr. 481, Ukmergė, 1917 m., 1917 m.

  Abrahamo Frakerio pasas nr. 481, išduotas  jam 1917 m. sausio 29 d., Reicho valdžios Ukmergėje, 8 p., vokiečių ir jidiš k., su Frakerio nuotrauka. Yra apvalusis Vilkmergės (Ukmergės) karo komendantūros (su Vyčiu) liet. k. ir Verwaltungsgebiet Litauen (su ereliu) vok. k. spaudai.

 • Abramo portretas su šuniukais

  Abramo portretas su šuniukais, 1938-07-29

  Abramo portretas su šuniukais. Reverse užrašas jidiš kalba. Fotografija rasta Vilniaus arba Kauno geto teritorijoje.

   

 • Abraomo Chaimo Lipšico ir Beilos Lipšoc portretas

  Abraomo Chaimo Lipšico ir Beilos Lipšoc portretas, 1895 m.

  G. Paterzonas
  Abraomo Chaimo Lipšico ir Beilos Lipšoc portretas iki krūtinės.
 • Abrom-Jakov Lemchen

  Abrom-Jakov Lemchen, XX a. I treč.

  Abrom-Jakov Lemchen (Chackelio Lemcheno tėvas) portretas iki antrojo pasaulinio karo.

 • Abromo Sesickio portretas

  Abromo Sesickio portretas, XX a. 3 deš. – XX a. 4 deš.

  Abromo Sesickio, žuvusio IX forte, portretas.

 • Adinos Segal laiškas iš Izraelio Sofijai Binkienei į Vilnių, su voku, rusų k., 2 l., 1967 m.

  Adinos Segal laiškas iš Izraelio Sofijai Binkienei į Vilnių, su voku, rusų k., 2 l., 1967 m., 1967-05-24

  Adinos Segal laiškas iš Izraelio, rašytas mėlynu tušinuku rusų kalba, Sofijai Binkienei į Vilnių, su voku, 2 lapai, 1967 m.

  Laiške Adina Segal rašo apie būsimą S. Binkienės vizitą į Izraelį pasisvečiuoti ir su tuo susijusius S. Binkienės sunkumus. Iš Sofijos Binkienės archyvo.

 • Afiša “Dailės paroda”, Vilniaus getas, 1943

  Afiša “Dailės paroda”, Vilniaus getas, 1943, 1943 m.

   

  Vilniaus gete 1943 m. sukurta afiša pristato Vilniaus geto teatro fojė paskutinę dieną veiksiančią dailės parodą. 

  Afišos tekstas jidiš k.: "Paskutinė diena / Sekmadienį balandžio 4 d. / Kultūros skyrius / DAILĖS PARODA / Geto teatro fojė / Atidaryta nuo 10 iki 12 / ir nuo 2 iki 4 / Įėjimas laisvas". Afišos lakšte yra pokarinio Žydų muziejaus spaudas rusų k.: "Evreiskii muzei v Vilniuse (...) 194...g. L. No 27", nurodantis, kad Vilniaus gete išsaugota afiša priklausė pokariniam Vilniaus žydų muziejui.  Restauruojant afišą 2012 m. (restauratorė Danguolė Šlaustienė) buvo pašalintas kartonas, kuriuo pastaroji buvo pamušta, ir reverse atsivėrė kitos afišos tekstas, anonsuojantis dramos ir muzikos vakarą žr. Kp 3/2).  

  Afišoje minima dailės paroda geto teatre buvo eksponuota 1943 m. kovo 28 – balandžio 4 d. Metai nustatyti pasitelkus rašytinius  šaltinius ir 1943 m. kalendorių. Konkreti parodos pabaigos diena nurodyta afišoje, o  parodos pradžios dieną nurodo Hermanas Krukas savo Vilniaus geto dienoraštyje 1943 m. kovo 29 d. įraše: "Vakar, 28 d. vidurdienį geto teatro vestibiulyje buvo atidaryta seniai žadėta meno paroda. Įėjimas į salę padarė keistą įspūdį: ar tikrai mums viso šito reikia? Tačiau įėjus į ekspozicijos salę apgaubia šiluma: paveikslai, tapybos darbai, skulptūros ir projektai, taip pat daugybė originalaus geto meno. J. Šero darbai – geto skylių piešinių serijos, Sedlio popieriniai plakatai, reklamuojantys geto amatus ir verslus (stikliaus, baldžiaus, mūrininko, dažytojo, siuvėjo, staliaus). Taip pat PPV1 gobelenai ir jų medžio drožinių ekspozicija; bažnyčios ir dalis nebaigto maketo "Šulhoifas" (jaunojo Noteso darbas). Nuostabi tapytoja Suckever2 – puiki jos tapyba aliejiniais dažais ir akvarelės. Geri ir pavykę yra p. Drezino darbai (14 karikatūrų ir 6 metalo raižiniai). Judelis Mutas eksponuoja čia geriausius darbus: piešinius, paveikslus ir dvi skulptūras. Didžiausią dėmesį patraukė devynmečio S. Bako3 piešiniai. Vaikas visais atžvilgiais turi neeilinį talentą" (Herman Kruk, Paskutinės Lietuvos Jeruzalės dienos. Vilniaus geto ir stovyklų kronikos, 1939-1944, Vilnius, 2004, p. 504)

   

  1PPV, arba Plastiker Plan Vilne (jidiš k.) – Plastinis Vilniaus planas – taip buvo vadinamas Vilniaus geto Techninių dirbtuvių specialistų kolektyvas, Vilniaus gebitskomisaro H. Hingsto įsakymu irF. Murerio nurodymu gamino plastinį Vilniaus planą-maketą, kurio fragmentai saugomi VVGŽM fonduose, žr. VŽM 6526/1-4 

  2Rachelė Suckever (1904-1943/44) – prieškario Vilniaus dailininkė, žuvusi likvidavus Vilniaus getą Treblinkos naikinimo stovykloje. VVGŽM fonduose saugoma Vilniaus gete sukurtų išsaugotų R. Suckever akvarelių ir piešinių kolekcija, žr. VŽM 884-886, VŽM 900, VŽM 918-920, VŽM 955, VŽM 960-963, VŽM 1033, VŽM 1039.

  3Samuelis Bakas (g.1933) – dailininkas, gimęs Vilniuje, išgyvenęs Vilniaus getą. Nuo vaikystės mėgęs piešti aštuonmetis Samuelis Bakas Vilniaus gete žydų kultūrininkų pastebėtas ir įvertintas kaip išskirtinių gabumų vaikas, buvo aprūpintas popieriumi, pieštukais, akvarele, kad galėtų tęsti savo pamėgtą užsiėmimą. Samueliui buvo padovanota ir senovinė Vilniaus žydų bendruomenės knyga Pinkas, kad jos tuščiuose, taip ir nebaigtuose pildyti, puslapiuose jaunasis dailininkas galėtų piešti. Pinkas su jaunojo Samuelio Bako piešiniais ir pluoštas kitų gete sukurtų jo piešinių saugomi VVGŽM fonduose, žr. VŽM 5454.

 • Afiša

  Afiša "Getas kreivame veidrodyje / feljetonai, aktualijos, satyra", Vilniaus geto teatras, 1943 m. liepos 9 d., 1943 m.

  Vilniaus gete sukurta afiša anonsuoja 1943 m. liepos 9 d., penktadienį 21 val. 30 min. Vilniaus geto teatre trečiąjį kartą įvyksiantį renginį -  feljetonų, aktualijų ir satyros vakarą "Getas kreivame veidrodyje", skaitovas Josefas Muškatas.

  Afišos tekstas jidiš ir vokiečių k. Dešinėje viršuje po užrašu vokiečių kalba "Muschkat" (Muškatas) ir reverse, centre, arčiau viršutinio krašto  yra sunkai įskaitomi spaudai rusų k.: "Evreiskii muzei v Vilniuse (...) 194...g. L. No 16", nurodantys, kad Vilniaus gete išsaugota afiša priklausė pokariniam Vilniaus žydų muziejui. Restauruojant afišą 2012 m. (restauratorė Danguolė Šlaustienė) pašalintame dubliuotame puskartonio lakšte, apatiniame kampe buvo spaudas "LTSR Revoliucijos muziejus", nurodantis, kad 1948 m. uždarius Vilniaus žydų muziejų afiša pateko į LTSR Revoliucijos muziejų. 

  Afišoje minimas Josefas Muškatas - advokatas ir žurnalistas, varšuvietis, į Vilnių atvykęs su pabėgelių banga 1939 m. prasidėjus karui. Vilniaus gete jis buvo vienas artimų Jakovo Genso žydų policijos pareigūnų, gete garsėjęs kaip populiarus feljetonų skaitovas, sėkmingai dalyvavęs ne viename geto teatro renginyje. 

  Afiša priklauso Vilniaus geto kultūrinį gyvenimą atspindinčių eksponatų grupei Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus fonduose. 

   

 • Afiša,

  Afiša, "Dramos ir muzikos vakaras", "Simfoninio orkestro koncertas", Vilniaus geto teatras, 1943 m. balandžio 17-18 d., 1943 m.

  Vilniaus gete 1943 m. sukurta afiša anonsuoja geto teatro renginius – dramos ir muzikos vakarą, vyksiantį 1943 m. balandžio 17 d. ir simfoninio orkestro koncertą, vyksiantį balandžio 18 d.

   Afišos lakšto viršutiniame dešiniajame kampe pavaizduota Vilniaus geto teatro emblema. Afišos tekstas jidiš k.: „Vilniaus getas / Šeštadienį, 1943 m. balandžio 17 d., 20:30 val. / Dramos ir muzikos vakaras / Programoje: / A. Lejeles „Karalius Saliamonas“. Fragmentas / H. Leivik „Golemas“ / A. Suckever „Galutinei lemčiai ištikus“, „Malda stebuklui“. Eilėraščiai / R. Godovski „Elegija“ / L. Bethovenas Sonata „Apasionata“ (I d.)

  Sekmadienį, [1943] balandžio 18 d., 20:30 val. / Simfoninio orkestro koncertas / Dirigentas: Volf Durmaškin / Solistė: Roza Nadelman / Programoje: / Bethovenas Uvertiūra „Leonora Nr. 3“ / Šopenas „Koncertas fortepijonui e-moll“ / Čaikovskis „Simfonija Nr. 5“ / Bilietų kainos nuo 0,35 RM

  Afiša atlikta ankstesnės afišos, pristatančios Vilniaus geto teatro fojė vykusią dailės parodą, kuri baigėsi 1943 m. balandžio 4 d. (žr. Kp 3/1), reverse. Ilgą laiką apie šios afišos egzistavimą galėjo žinoti tik nebent pavieniai išsigelbėję Vilniaus geto gyventojai ir Vilniaus žydų pokarinio muziejaus darbuotojai, apie ką byloja afišos lakšto viršuje dešinėje išlikęs Vilniaus žydų muziejaus spaudas "Evreiskii muzei v Vilniuse", nurodantis, kad Vilniaus gete išsaugota afiša priklausė pokariniam Vilniaus žydų muziejui. Veikiausiai siekiant sustiprinti silpną ir suniokotą afišos popieriaus lakštą, ši afiša, kaip ir kitos mūsų muziejaus fondus pasiekusios afišos, viename iš anksčiau jas saugojusių muziejų  buvo priklijuota prie kartoninio pagrindo. Tokiu būdu iš dviejų, ant vieno lakšto pusių atliktų, afišų matoma liko tik viena – dailės parodos afiša. Jos reverse esanti, dramos ir muzikos vakarą bei simfoninio orkestro koncertą anonsavusi, afiša buvo „paslėpta“ po tvirtinamuoju pagrindu. Todėl ilgą laiką mūsų muziejuje apie jos egzistavimą nebuvo žinoma. Ši paslaptis išaiškėjo tik 2012 metais, kai muziejuje saugomos afišos buvo restauruotos (restauratorė Danguolė Šlaustienė) ir restauravimo metu pašalinus tvirtinamąjį kartoną „užslėptoji“ afiša atsidengė. Atradimas buvo itin svarbus: kaip rodo afišos turinys, atsivėrė papildoma žinia apie literatūrinę ir muzikinę veiklą Vilniaus gete 1943 m. bei Lietuvos žydų kultūros kūrėjus, kurių tik nedidelė dalis išgyveno Holokaustą. 

 • Afiša, skelbianti apie 100.000 knygų išdavimą Vilniaus geto bibliotekoje

  Afiša, skelbianti apie 100.000 knygų išdavimą Vilniaus geto bibliotekoje, 1942 m.

  Afiša sukurta 1942 m. Vilniaus gete . Afiša pristato Vilniaus geto Kultūros skyriaus geto  bibliotekos renginį, skirtą 100 000 knygų išdavimo geto bibliotekoje garbei, vyksiantį geto teatre 1942 m. gruodžio 13 d. 

  Afišos tekstas jidiš k.: "Kultūros skyrius / geto biblioteka" (dešinėje viršuje); "Geto teatras/Sekmadienis, gruodžio 13 d./12 valanda" (kairėje viršije); "100 000 KNYGŲ GETE / Šventė šimto tūkstančių knygų / išdavimo geto bibliotekoje garbei" (centre), "Dalyvaujant geto teatro aktoriams" (žemiau dešinėje); "Bilietus galima įsigyti / teatro kasoje" (apačioje kairėje) 

  Afišos lakšte dešiniajame viršutiniame kampe yra pokarinio Vilniaus žydų muziejaus spaudas rusų k.: "Evreiskii muzei v Vilniuse (...) 194...g. L. No 11", nurodantis, kad Vilniaus gete išsaugota afiša priklausė pokariniam Vilniaus žydų muziejui. 

 • Afrikietiškas šokis

  Afrikietiškas šokis, 1958 m.

  Samuelis Bakas

  Figūrinė abstrakcija.

 • AIME MAEGHT GALERIJOS direktoriaus Jacques Kober dalykinis laiškas Žakui Lipšicui

  AIME MAEGHT GALERIJOS direktoriaus Jacques Kober dalykinis laiškas Žakui Lipšicui, 1946-04-01

  Laiškas atspausdintas prancūzų kalba ant firminio "AIME MAEGHT" blanko. Pastabos ir laiško autoriaus parašas užrašyti juodos spalvos rašalu. Laiške patvirtinami ketinimai surengti Žako Lipšico skulptūrų ir graviūrų parodą 1946 m. birželio 18 - liepos 6 dienomis.

 • Rodomi įrašai nuo 13 iki 24
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 185