Paieškos kriterijai:

 
   
 • „De profundis“

  „De profundis“

  Jošua Lacmanas

  Jošua Lacmano „De profundis“; jidiš, hebrajų, rusų, anglų kalbomis; rankraščio, mašinraščio, skaitmeninio teksto kopijos.

 • "Makabi" futbolo komanda, ~1930 m.

  "Makabi" futbolo komanda. Centre stovi Chaimas Rubinšteinas. 

 • "Ponary. Największe miejsce kaźni koło Wilna (1941-1944)", 1993 m.

  Helena Pasierbska

  Helena Pasierbska. "Ponary. Największe miejsce kaźni koło Wilna (1941-1944)" („Paneriai. Masiškiausia žudynių 1941–1944 m. vieta šalia Vilniaus“), Varšuva, 1993; 95 p., 3-ias tomas ("Studia i materiały: Cmentarze") ( „Tyrimų medžiaga ir išvados. Kapinės“), lenkų k.

  Josifo Levinsono archyvas

 • „Rusiška pirkia“ Kaunas. ~1915-1916 m.

  „Rusiška pirkia“ Kaunas. ~1915-1916 m., ~1915–1916 m.

  Iš dovanotojo dr. H. Portzo rinkinių.

  Nuotr. VŽM 8842-20   f 4520 priklijuota ant trečio kartoninio lapo VŽM 8842/17-24 apačioje dešinėje.

  Pirmojo pasaulinio karo laikų nuotrauka. Medinis namas su šiaudiniu stogu. Stogo viduryje audinio keturkampis. Į namo galą atremti rąstai, prie namo ant virvės kabo skalbiniai, stovi suolas su indais ir kiti ūkio daiktai. Prie namo stovi vyras su kareivių uniforma, moteris su ilgu sijonu, jaunuolis su marškiniais ir kelnėmis.

  Po fotografija užrašas vokiečių k. juodu rašikliu rašytinėmis raidėmis: „Russische Bauernhütte bei Kowno“ („Rusiška pirkia. Kaunas“). Apie 1915–1916 m. (?), Kaunas.

 • "Užkrėstas šulinys" Kaunas. ~1915-1916 m., ~1915–1916 m.

  Iš dovanotojo dr. H. Portzo rinkinių.

  Nuotr. VŽM 8842-17   f 4517 priklijuota ant trečio kartoninio lapo VŽM 8842/17-24 viršuje kairėje.

  Pirmojo pasaulinio karo laikų nuotrauka. Medinis šulinys žiemą. Ant šulinio lentele, kur nupiešti kaukolė su sukryžiuotais kaulais, užrašas vok. k.: „Kein Trinkwasser. Seuchengefahr! Kdr. D. Krfif. Tr.“ („Geriamojo vandens nėra. Rizikuojate susirgti! [...]“). Antrame plane: tvora, mediniai namai

  Po fotografija užrašas vokiečių k. juodu rašikliu rašytinėmis raidėmis: „Kowno. Versenchter Brunnen“ („Užkrėstas šulinys. Kaunas“). Apie 1915–1916 m. (?), Kaunas

 • „Vaizdas nuo VI forto“ Kaunas. ~1915-1916 m.

  „Vaizdas nuo VI forto“ Kaunas. ~1915-1916 m., ~1915–1916 m.

  Iš dovanotojo dr. H. Portzo rinkinių.

  Nuotr. VŽM 8842-18   f 4518 priklijuota ant trečio kartoninio lapo VŽM 8842/17-24 viršuje dešinėje.

  Pirmojo pasaulinio karo laikų nuotrauka. Gamtos vaizdas. Pirmame plane medžiai (eglės), krūmai, antrame plane upės vingis ir miškas. Po fotografija užrašas vokiečių k. juodu rašikliu rašytinėmis raidėmis: „Kowno. Blick vom Fort 6.“ („Kaunas. Vaizdas nuo VI forto“). Apie 1915–1916 m. (?), Kaunas.

 • 2 straipsniai iš laikraščio גחלת

  2 straipsniai iš laikraščio גחלת, 1986 m.

  Iškarpa iš Lietuvos žydų sąjungos Izraelyje žurnalo גחלת; hebrajų k., Tel Avivas, 1986 sausio mėn. numeris; 2 straipsniai su nuotraukomis:

   ארבעים שנה אחרי („Po keturiasdešimties metų“); ציון 40 שנה לנצחון על גרמניה הנאצית („Paminėtos 40-osios pergalės prieš nacių Vokietiją metinės“);

  virš. kair. – užrašas ranka kirilica rusų kalba: „журнал / союза лит. евреев в Израиле“ („Lietuvos žydų Izraelyje sąjunga“); dešinėje paraštėje užbraukytas smulkus užrašas ranka hebrajiškais rašmenimis;

  iškarpa buvo įdėta Ch. Lemchenui atsiųstoje knygoje: Menke Katz (1906–1991), „In mitn tog“ (אין מיטן טאג. „Vidurdienį“), Niujorkas, 1954, jidiš k., 114 p., su poeto dedikacija jidiš k. Ch. Lemchenui [vžm 7166];

  Chackelio Lemcheno archyvas

   

  perdavė A. Šimulynas

 • A. Fišmano portretas

  A. Fišmano portretas, 1933 m.

  Kauniečio A.Fišmano portretas.

 • A. Grossmano portretas

  A. Grossmano portretas, 1930-07-04

  Fridmanas

  A. Grossmano portretas. Reverse užrašas hebrajų kalba: "Draugei Ciliai nuo A. Grossmano." Yra fotografo spaudas "L. Fridmanas / Kaunas". Nuotrauka rasta Kauno (arba Vilniaus (?))  geto teritorijoje.

 • A. Lipšic portretas

  A. Lipšic portretas, 1931 m. gruodžio mėn.

  Boruchas Brudneris

  Jaunos merginos su įsegta į plaukus žvaigždute portretas. Reverse užrašas lenkų kalba: "Brangiam pusbroliui Faivušui Lipšicui atminimui nuo pusseserės A. Lipšic. Vilnius. 19.XII.31 m."

 • A. Suckeverio ir Š. Kačerginskio portretas

  A. Suckeverio ir Š. Kačerginskio portretas, XX a. 4 deš.

  Avromas Suckeveris (1913-2011) ir Šmerkė Kačerginskis (1908-1954) – literatų ir menininkų sąjungos valdybos nariai ir aktyvūs dalyviai, prieškario Jung Vilne grupės nariai. Su kitais geto inteligentais (nuo 20 iki 40 žmonių) rūšiavo žydų raštijos palikimą, buvusiame JIVO pastate, priklausiusiame reichsleiterio Alfredo Rozenbergo operatyviniam štabui. Gete juos vadino di papirene brigade (popierinė brigada). A. Suckeveris net ir kalėdamas gete nenustojo rašęs eilėraščių. 1943–1944 m. jis bei Š. Kačerginskis su partizanų grupe pabėgę iš geto partizanavo Naručio apylinkėse. 1944 m. A. Suckeveris tarpininkaujant J. Paleckiui buvo nuskraidintas į Maskvą, kur dalyvavo Antifašistinio žydų komiteto veikloje. Š. Kačerginskis su partizanų būriu dalyvavo išlaisvinant Vilnių. Nuo 1944 m. liepos Š. Kačerginskis stengėsi išsaugoti bunkeryje geto metais paslėptas žydų kultūros paveldo vertybes. Tam, kartu su A. Suckeveriu, įkūrė žydų muziejų, sovietų valdžios uždarytą 1949 m. Nusivylęs sovietų vykdoma politika žydų atžvilgiu 1946 m. Š. Kačerginskis išvyko į Lenkiją, vėliau į Paryžių, Buenos Aires. A. Suckeveris 1947-aisiais repatrijavo į Izraelį.

 • A. Vaiterio antkapis Užupio žydų kapinėse

  A. Vaiterio antkapis Užupio žydų kapinėse, ~XX a. 5 deš. II p.

  Užupio žydų kapinės Vilniuje. Pirmame plane antkapinis paminklas „Paukštis“, skirtas rašytojui A. Vaiteriui (Aizikas Mejeris Dievenišskis (1878–1919)), ant paukščio skulptūros užrašas hebr. rašm.:

  א. ווייטער

  („A. Vaiteris“).

  Antrame plane antkapiai, medžiai, kai kurie antkapiai nugriuvę, kairėje antkapis su užrašu hebr. rašm. ir rusų k.:

  [...]

  פּעסיאַ ראטנער

  […]

  „Песя Ратнер […]” (“Pesia Ratner […]”)

  Vilnius. Fotografuota po Antrojo pasaulinio karo ~XX a. 5 deš. II p.(?). Fotografas nežinomas.

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 213