Paieškos kriterijai:

 • Sritis: mokslas ir švietimas
 
Objektai surūšiuoti pagal
   
 • Liudijimas (dokumentas)

  Liudijimas (dokumentas)

  Lietuvos Respublikos švietimo ministerijos Kauno miesto pradžios mokyklų inspekcijos 1940 m. kovo 1 d. Šijai Lacmanui išduotas pradinių klasių mokytojo liudijimas Nr. 378; dokumentas galiojo iki 1941 m. sausio 1 d.

 • Mašinraštis

  Mašinraštis

  Asios Vitėnienės mokslo darbų sąrašas iki 1962-03-10; 3 p., rusų k. (ПЕРЕЧЕНЬ НАУЧНЫХ РАБОТ Витен A. A.). Išvardyti 27 darbai, daugiausia dermatovenerologijos temomis; paskutinis – 27-as įrašytas grafitiniu pieštuku; sąrašas patvirtintas 1962-03-10 Lietuvos TSR sveikatos apsaugos minsterijos spaudu ir Liet. resp. odos ir veneros ligų didspanserio vyriausiojo gydytojo medicinos reikalams parašu (neįskaitomas) mėlynu rašalu

 • Pažymėjimas ir protokolas

  Pažymėjimas ir protokolas

  Asiai Vitėnienei (ВИТЕНЕНЕ АСЕ АБЕЛИО) 1976-07-28 Vilniaus Darbo raudonosios vėliavos valstybinio Vinco Kapsuko vardo universiteto išduotas pažymėjimas Nr. 3488, patvirtinantis, kad A. Vitėnienė išlaikė odos ir veneros ligų specialybės kandidatinio minimumo egzaminus: dialektinis ir istorinis materializmas 1956-12-12 – „gerai“; vokiečių kalba 1956-12-14 – „labai gerai"; odos ir veneros ligos 1959-06-25 – „gerai"; Vilniaus Darbo raudonosios vėliavos valstybinio V. Kapsuko universiteto apskritas violetinis spaudas,  dokumentą pasirašė prof. dr. J. Kubilius, S. Pulkauninkas, signatūros neįskaitomos; 2 egzemplioriai; dokumentas parengtas ir surašytas rusų k.;

  Asios Vitėnienės (ВИТЕН АСЯ АБЕЛЕВНА) kandidatinio minimumo dialektinio ir istorinio materializmo egzamino protokolas; egzamino komisijos pirmininkas profesorius S. Jankauskas, nariai: docentas filosofijos mokslų kandidatas N. Stepanovas, filosofijos mokslų kandidatas J. Zaksas; pretendentė į kandidatus per egzaminą turėjo atsakyti į klausimus: 1) priežastis, padarinys ir jų sąveika; 2) kiekybės virtimas kokybe; 3) perėjimo iš kapitalizmo į socializmą dėsniai; 1956-12-12; Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto apskritas violetinis spaudas, įvertis – „gerai“ ir egzamino komisijos pirmininko bei narių parašai; dokumentas surašytas rusų k.; 

   

 • Tarnybinė charakteristika

  Tarnybinė charakteristika

  Lietuvos TSR Vilniaus srities (rusiškoje įstaigos pavadinimo versijoje „Vilniaus srities“ išbraukta ir įrašyta „respublikinio“) respublikinio odos ir veneros ligų dispanserio Vilniuje, Bokšto g. 6, 1958-06-14 Asiai Vitėnienei (ВИТЕН Ася Абелевна), g. 1917 m., išduota tarnybinė charakteristika; 1 p., rusų kalba; standartinės dispanserio dokumentų formos blanke; apskritas violetinis Lietuvos TSR sveikatos apsaugos minsterijos spaudas, Lietuvos respublikinio dermatovenerologijos dispanserio vyriausiojo gydytojo M. Robinzon, partinės organizacijos sekretoriaus (neįskaitoma signatūra), vietinio komiteto pirmininko (neįskaitoma signatūra) parašai; dokumentas spausdintas per violetinį kopijuojamąjį popierių (vadinamąją kalkę).

 • Tarnybinė charakteristika

  Tarnybinė charakteristika

  1) Lietuvos TSR respublikinio odos ir veneros ligų dispanserio Vilniuje, Bokšto g. 6, 1969-08-09 (data neaiškiai parašyta, taisyta, gali būti ne tokia) Asiai Vitėnienei (ВИТЕН Ася Абелевна), g. 1917 m., išduota tarnybinė charakteristika; 2 p.; rusų k.; 1-as p. standartinės dispanserio dokumentų formos blanke; p. 2-e dokumentą patvirtina Lietuvos respublikinio dermatovenerologijos dispanserio vyriausiasis gydytojas Anikiavičius, partinės organizacijos sekretorė Bogoliubova, vietinio komiteto pirmininkas Ivanauskas, signatūrų nėra;

  2) Lietuvos TSR respublikinio odos ir veneros ligų dispanserio Vilniuje, Bokšto g. 6, 1977-08-02 Asiai Vitėnienei (ВИТЕН Ася Абелевна), g. 1917 m., išduota tarnybinė charakteristika Nr. 1448; 2 p.; rusų k.; 1-as p. standartinės dispanserio dokumentų formos blanke, viršuje pieštuku liet k. parašyta „kopija“; p. 2-e dokumentą patvirtina Vilniaus dermatovenerologijos dispanserio vyriausiasis gydytojas (pieštuku neįskaitomai parašyta pavardė), partinės organizacijos sekretorė N. Šumauskienė, vietinio komiteto pirmininkas A. Ivanauskas, signatūrų nėra; apačioje sunkiai įskaitomas įrašas mėlynu tušinuku

 • Tarnybinė charakteristika

  Tarnybinė charakteristika

  Lietuvos TSR respublikinio odos ir veneros ligų dispanserio Vilniuje, Bokšto g. 6, 1969-05-27 Asiai Vitėnienei (ВИТЕН Ася Абелевна), g. 1917 m., išduota tarnybinė charakteristika; 3 p.; rusų k.; 1-as p. standartinės dispanserio dokumentų formos blanke; p. 1-e ranka padaryti keli įrašai (susiję su kvalifikacijos kėlimu gerokai vėlesniais metais, t. y. 1975-aisias) ir taisiniai grafitiniu pieštuku, apačioje mėlynu tušinuku įrašas rusų k. („dermatolog I kategor"); p. 2-e ranka grafitiniu pieštuku: vienas taisinys ir jaustukas paraštėje „tam tam" ties žodžiais „erudirovannyj vrač";  p. 3-e apskritas violetinis Lietuvos TSR sveikatos apsaugos minsterijos spaudas; Lietuvos respublikinio dermatovenerologijos dispanserio vyriausiojo gydytojo M. Robinzon (raudonu tušiniu), partinės organizacijos sekretorės A. Bogoliubovos (paprastu mėlynu tušiniu), vietinio komiteto pirmininkės A. Kukštaitės (ryškiu žaliu tušiniu) parašai

 • Tarnybinė charakteristika

  Tarnybinė charakteristika

  Liet. TSR sveikatos apsaugos ministerijos Respublikinio dermatovenerologijos mokslo tyrimų institutas Vilniuje, Bokšto g. 6, 1957-01-23 Asiai Vitėnienei (ВИТЕН Ася Абелевна), g. 1917 m., išduota tarnybinė charakteristika Nr. 67; 1 p., rusų kalba; standartinė šio instituto dokumento forma; apskritas violetinis Lietuvos TSR respublikin. dermatovenerologijos mokslo tyrimų instituto spaudas; Lietuvos respublikinio dermatovenerologijos instituto direktoriaus medicinos mokslų kandidato Lėlio, partinės organizacijos sekretoriaus Šulaus, vietinio komiteto pirmininko Aušrūno parašai, signatūros neįskaitomos

 • Tarnybinė charakteristika

  Tarnybinė charakteristika

  Lietuvos TSR respublikinio odos ir veneros ligų dispanserio Vilniuje, Bokšto g. 6, 1961-04-26 Asiai Vitėnienei (ВИТЕН Ася Абелевна), g. 1917 m., išduota tarnybinė charakteristika; Nr. 4-854; 1 p., rusų kalba; standartinė anuometė dispanserio dokumento forma; spaudų ir parašų nesama greičiausiai dėl to, kad gali būti pasimetęs tolesnis šio teksto lapas, nes tekstas nutrūksta pusėje sakinio

 • Tarnybinė charakteristika

  Tarnybinė charakteristika

  Lietuvos TSR respublikinio odos ir veneros ligų dispanserio Vilniuje, Bokšto g. 6, 1968-07-15 Asiai Vitėnienei (ВИТЕН Ася Абелевна), g. 1917 m., išduota tarnybinė charakteristika; 2 p., rusų kalba; p. 1 standartinė anuomečio dispanserio dokumento forma; apskritas violetinis Lietuvos TSR sveikatos apsaugos minsterijos spaudas, Lietuvos respublikinio dermatovenerologijos dispanserio vyriausiojo gydytojo M. Robinzon, partinės organizacijos sekretorės A. Bogoliubovos, vietinio komiteto pirmininkės G. Bražinos parašai

 • Ispanų-jidiš ir jidiš-ispanų žodynas

  Ispanų-jidiš ir jidiš-ispanų žodynas

  Marcos Grinstein

  Ispanų-jidiš ir jidiš-ispanų kalbų žodynas / diccionario español-yiddish & יידיש-שׂפּאַניש ווערטערבוך

  parengė Marcos Grinstein, Meksika, 2011 (pirmasis leidimas 1993), faksimilinis leidimas; 675 p., tiražas 500 egz.; leidinys dedikuotas Mindl Grinberg ir Enrique‘i Gutman‘ui; išleido E. Gutman‘o fondas (Meksika); dovanotojos Dianos Gutman ranka rašyta dedikacija VVGŽM; ispanų-jidiš dalis sudaryta, remiantis 1930 m. išleistu Menashe‘s Konstantinovsky‘o ispanų-jidiš žodynu ir Espasa-Calpe enciklopediniu žodynu, jidiš-ispanų dalis sudaryta, remiantis JIVO 1979 metais išleistu jidiš-ispanų kalbų žodynu, taip pat Urielio Vainraicho (אוריאל ווײַנרײַך‎‏‎) jidiš-anglų kalbų žodynu;

  20,8 x 13,8 x 3 cm; minkšti viršeliai

  perdavė Diana Gutman Gorodovsky

 • Jakov Gerštein, Vilniaus žydų realinės gimnazijos mokytojas

  Jakov Gerštein, Vilniaus žydų realinės gimnazijos mokytojas, 1938 m.

  Iš Iljos Imianitovo (gim. 1926 m. Vilniuje), buv. Vilniaus žydų realinės gimnazijos jidiš k. mokinio, asmeninio archyvo VŽM 8178.
  Jakov Gerštein, Vilniaus žydų realinės gimnazijos jidiš k., muzikos mokytojas ir gimnazijos choro vadovas. Žilaplaukis vyras baltais marškiniais gamtoje. Portretas iki juosmens. Reverse mėlynu rašikliu įrašai jidiš ir rusų k.: „Учитель Герштейн Любимый. Вильно 1938 год“. Įrašo vertimas į liet. k.: „Mokytojas Gerštein mylimas. Vilnius, 1938 m.“. Vilnius. 1938 m.

 • Ilja Imianitov, buv. Vilniaus žydų realinės gimnazijos mokinys

  Ilja Imianitov, buv. Vilniaus žydų realinės gimnazijos mokinys, 1946 m.

  Iš Iljos Imianitovo (gim. 1926 m. Vilniuje), buv. Vilniaus žydų realinės gimnazijos jidiš k. mokinio, asmeninio archyvo VŽM 8178.
  Ilja Imianitov TSRS kareivio uniforma. Portretas iki juosmens. Reverse įrašas juodu rašikliu rusų k.: „г. Маргебург // 1946 год // Германия // Илья Имянитов“ („Margeburg [veikiausiai Magdeburgas]. 1946 m. Vokietija. Ilja Imianitov“).

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 2