Paieškos kriterijai:

 • Sritis: literatūra
 
Objektai surūšiuoti pagal
   
 • James Joyce

  James Joyce, 1987 m.

  Levas Raibšteinas

  Medalio "James Joyce" aversas.1987m. Vilnius. Kompozicijos centre stilizuotas laivo korpusas su fantastinėmis figūromis. Kairėje dalyje įrašai. Atvaizdai iškilaus reljefo. Autorinis liejimas.

  Dž. Džoisas (1882-1941) airių rašytojas.

 • James Joyce

  James Joyce, 1987 m.

  Levas Raibšteinas

  Medalio "James Joyce" reversas. 1987m. Vilnius.  Apskkritimo formos kompozicijoje, viršutinėje dalyje iškilaus reljefo įrašas: JAMES JOICE ALIAS ULYSS. Kompozicijos centre fantastinės figūros. Kairėjė - kolona ir paukštis virš jos. Atvaizdas iškilaus reljefo. Autorinis liejimas. Dž. Džoisas (1882-1941) airių rašytojas.

    

 • Franz Kafka

  Franz Kafka

  Levas Raibšteinas

  Medalio "Franz Kafka" aversas. 1989m. Vilnius. Apskritimo formos kompozicijoje, dešinėje dalyje, vyro portretas iki juosmens. Kairėje dalyje - rankų plaštakos. Vyro veido bruožai grotestiški, utriruoti. Medalio paviršius grublėtas. Fr. Kafka (1883-1924) austrų rašytojas. Autorinis liejimas. 

 • Franz Kafka

  Franz Kafka, 1989 m.

  Levas Raibšteinas

  Medalio "Franz Kafka" reversas. 1989m. Vilnius. Apskritimo formos kompozicijoje įkomponuoti veido, rankų akių fragmentai. Apatinėje dalyje graviruotas užrašas. Fr. Kafka (1883-1924) austrų rašytojas. Autorinis liejimas. 

 • Žydų literatų ir menininkų grupės

  Žydų literatų ir menininkų grupės "Jung Vilne" (Jaunasis Vilnius) narių susitikimas su rašytoju J. Opatošu, ~1935 m.

  1927–1929 m. žydų rašytojų, kūrusių jidiš kalba, ir dailininkų avangardo sambūris „Jung Vilne“ galutinai susitelkė kūrybiškai bendradarbiauti ir 1929 m. spalio 11 d.  Vilniaus dienraščio „Vilner tog“ (Vilniaus diena) numeryje paskelbė pirmąją kolektyvinę rašytojų publikaciją „Der arainmarš fun Jung Vilne in der jidišer literatur“ (Jaunojo Vilniaus triumfo žygis į jidiš literatūrą). Sambūrio ištakos sietinos su mokslo draugų, poetų ir žurnalistų Šloimės Beilio bei Šimšono Kahano vardais. Ne vienas Jung Vilne poetas įkvėpimo ir patirties sėmėsi iš didžio poeto Moišės Kulbako.
  Sambūrio narių kūryboje akcentuojama socialinė bei politinė problemika, vyrauja katastrofizmo motyvas. Tiek „Jung Vilne“ rašytojų kūrybos problemika, tiek meninė jos raiška atskleidžia modernizmo, ypač ekspresionizmo, estetiką. Tarp sambūrio literatų yra ir tokių, kurių kūryba priskirtina realizmo srovei, neretai sumišusiai su natūralizmo elementais.
  Ilgainiui sambūrio sudėtis kito ir pagaliau nuo 1934 m. ėmė nusistovėti. „Jung Vilne“ sambūrio branduoliu tapo rašytojai Leizeris Volfas, Šimšonas Kahanas, Moišė Levinas, Elchananas Vogleris, Chaimas Gradė, Šmerelis Kačerginskis, Perecas Miranskis, Hadasa Rubin, Abromas Suckeveris ir dailininkai Bencionas Michtomas, Rachelė Suckever, Šeina Efron. Šiuo veiklos periodu nepakeičiamu sambūrio varikliu tapo Š. Kačerginskis: rūpinosi, kad sambūris neiširtų, ieškojo lėšų išleisti grupės almanachus, kurių išėjo trys (1934, 1935, 1936 m.), rašytojų kūrybos rinkinius. „Jung Vilne“ kūryba drauge su Kauno žydų rašytojais buvo spausdinama almanachuose „Naje bleter“ (Nauji lapai, 1939) ir „Bleter“ (Lapai, 1940). Savo ruožtu dailininkai B. Michtomas ir R. Suckever iš peties darbavosi iliustruodami kolegų kūrybos rinkinius, sambūrio almanachus. Iš viso „Jung Vilne“ sambūriui per visą jo gyvavimo laikotarpį priklausė apie tris dešimtis kūrėjų.
  „Jung Vilne“ veiklą nutraukė Antrasis pasaulinis karas. Vienus pirmųjų naciai nužudė Š. Kahaną, B. Michtomą ir M. Leviną. Sovietų Sąjungoje mirė L. Volfas. Sambūrio nariai, išgyvenę Holokaustą, kūrybinę veiklą po karo individualiai tęsė Niujorke, Paryžiuje, Tel Avive, Toronte. Holokaustą išgyvenę Š. Kačerginskis ir A. Suckeveris kovojo pasipriešinimo naciams būriuose ir vėliau sistemino sunkiomis geto sąlygomis išsaugotą Lietuvos žydų kultūros palikimą. Tai jų dėka šiandien Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus fonduose saugomi „Jung Vilne“ sambūrio ir kitų Lietuvos žydų kultūros reiškinių artefaktai. Ch. Gradė ir A. Suckeveris karui pasibaigus pelnė pasaulinę kūrybinę šlovę.

 • Knyga „Tevje pienininkas“

  Knyga „Tevje pienininkas“, 1947 m.

  Šolom-Aleichem

  Šolom Aleichemas (1859–1916), „Tevjė – pienininkas“ / ‟טעוויע דער מילכיקער‟ֿ,

  Maskva, OGIZ Der Emes, 1947 m., jidiš k.; 205 p.;

  dailininkas Geršas Ingeris (1910–1995), redaktorius A. Frumkinas

 • Knyga „Prie Nemuno“

  Knyga „Prie Nemuno“, 1969 m.

  I. Rabin

  Josifas Rabinas (1900–1987). „Prie Nemuno“, Maskva, Sovetskij Pisatel, 1969; jidiš k., 536 p.; fotografinis J. Rabino portretas, dailininkas G. [Geršonas] Ingeris

 • Studies in Judaizm

  Studies in Judaizm, 1920 m.

  Solomon Schechter

  STUDIES IN JUDAIZM first series (Judaikos studijos) by S. Schechter, M. A., Litt. D.,

  Jewish Publication Society of America [Žydų leidinių draugija Amerikoje], Filadelfija [JAV], 1920 m., 366 p., anglų kalba;

  Kieti viršeliai, knygos bloko viršutinis ir apatinis kraštas paauksuoti

 • Knyga „Mūsų žemė“

  Knyga „Mūsų žemė“, 1939 m.

  M. Dechtjar

  M. Dechtiar (Mate Dechtiar), „Mūsų žemė“, Minksas, 1939, 153 p., jidiš.k.

  מאָטע דעכטיאר ‟אונדזער ערד‟;

  perdavė Sofija Štarkman;

   

 • Josifo Kotliaro knyga „Mūsų vienkiemis persikrausto

  Josifo Kotliaro knyga „Mūsų vienkiemis persikrausto", 1963 m.

  Josifas Kotliaras, Josif Kotliar

  Kotliaras J. Chutor naš perejezžajet (Хутор наш переезжает / Mūsų sodyba persikrausto) – eilėraščiai vaikams; Maskva: DETGIZ, 1963 m.; rusų k.; 16 p., spalvotais viršeliais ir nespalvotomis iliustracijomis viduje; iš jidiš kalbos vertė Jelena Akselrod (g. 1932), dailininkas Jevgenijus Galis (g. 1927); 

  tiražas 310 000 egz.; kaina 14 kapeikų; 

  iš Vitėnų šeimos archyvo; 2007 m. perdavė A. Vitėnas

 • Josifo Kotliaro knyga „Mano balionas

  Josifo Kotliaro knyga „Mano balionas", 1958 m.

  Josifas Kotliaras, Josif Kotliar

  J. Kotliaras, Moj vozdušnyj šar / Мой воздушный шар / Mano balionas – eilėraščiai ir eiliuotos pasakos vaikams; Maskva: DETGIZ, 1958 m.; rusų k.; 78 p. su iliustracijomis (viduje iliustracijos nespalvotos, viršeliai (kartoniniai) spalvoti); iš jidiš kalbos vertė vertėjų kolektyvas, dailininkas Vladimiras Vinokuras (g. 1927);

  tiražas 20 000 egz.; kaina 2 rub. 25 kapeikos;

  iš Vitėnų šeimos archyvo; 2007 m. perdavė A. Vitėnas

 • Josifo Kotliaro knyga „Aš gyvenau

  Josifo Kotliaro knyga „Aš gyvenau", 1970 m.

  Josifas Kotliaras, Josif Kotliar

  J. Kotliar. Ja žil / Я жил / Aš gyvenau  – po autoriaus mirties išleista rinktinė (miniatiūros, gamtinė lyrika, pilietinės eilės ir nepublikuoti karo metų eilėraščiai); Maskva: Sovetskij pisatel, 1970 m.; 144 p. su negausiomis nespalvotomis iliustracijomis; dailininkė Gajana Každan (1930–1973); iš jidiš kalbos vertė Andrej Klionov (1920–2004)

  minkšti leidyklos viršeliai, leidyklos aplankalas; 6 000 egz.; kaina 37 kapeikos;

  iš Vitėnų šeimos archyvo; 2007 m. perdavė A. Vitėnas 

   

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 3