Jonas Reimeris

Vardas Jonas
Pavardė Reimeris
Profesija dėstytojas, kultūros veikėjas
Gimimo data 1938 m.

Išsami biografija

Pedagogas, kultūros veikėjas. Gimė 1938 m. sausio 1 d. Kuršėnuose (Šiaulių r.), mirė 2000 m. spalio 1 d. ten pat, palaidotas senosiose Kuršėnų miesto kapinėse.

1959 m. baigė Kuršėnų darbo jaunimo vidurinę mokyklą, 1972 m. – Šiaulių pedagoginio instituto neakivaizdinį skyrių.

1964 m. pradėjo dirbti Kuršėnų kultūros namų direktoriumi ir juo išbuvo daugiau nei dvidešimt metų. Jam vadovaujant šiai įstaigai labai pagyvėjo šio miesto ir viso tuometinio Kuršėnų rajono kultūrinis gyvenimas. Tuo laiku prie kultūros namų sėkmingai veikė mišrus choras, muzikiniai ir šokių kolektyvai, dramos ratelis. Vykdavo įspūdingos Kuršėnų rajono dainų šventės. J. Reimerio iniciatyva sukurta meninė brigada koncertavo daugelyje aplinkinių vietovių. Jis pats kūrė šio kolektyvo programas, tekstus, dalyvavo trupės pasirodymuose. Kuršėniškių choras sėkmingai bendravo su Latvijos Venstpilio choru, keisdavosi gastrolėmis. J. Reimeris mėgo dainą, muziką, turėjo gražų balsą, buvo kūrybingas, turėjo literatūrinių gabumų, rašė eilėraščius.

Buvo parengęs savo lyrikos rinkinį, bet dėl lėšų stokos jam jo nepavyko išspausdinti.

Nuo 1986 m. penketą metų dirbo administracinį darbą Pavenčių cukraus kombinate. Vėliau – iki neaiškiomis aplinkybėmis ištikusios mirties – buvo Kuršėnų politechnikos mokyklos dėstytojas.

 

Parengta pagal Žemaitijos kultūros, meno, mokslo ir visuomenės veikėjų bazę, http://www.samogit.lt/Krastieciai/DBaze/DbAsp/Paieska_zem_sar.asp?raide=R (žiūrėta 2012 05 23).